اصطلاحات Power BI؛ هوش کاروبار (Business Intelligence) چیست؟

در کشورهای درحال توسعه، مثل افغانستان، فرهنگ استفاده از دیتا برای بهبود پروسه‌های کاری و رونق کاروبار کمتر در محراق توجه قرار می‌گیرد.

اگر نهادی، اداره‌یی و یا بِزنِسی و کاروباری برای بهبود پروسه‌ها و رونق کاروبارشان از دیتا استفاده کنند؛ معمولاً بسیار ساده است و حتی به چند محاسبه ذهنی اکتفا می‌شود.

حتی و اگر از یک فروشنده کهنه‌کار سوال کنید که «درباره الگوها و ترندهای فروش اجناس و محصولات‌اش چقدر می‌داند»، چیزی بیشتر از یک محاسبه سریع ذهنی و براورد کلی نمی‌داند.

من چند وقت پیش از یک بایسکل‌فروش درباه وضعیت کاروبارش سوال کرد. جواب‌اش این بود که از اواخر خزان مقدار فروش پایین می‌آید. در طول زمستان کم است و از اوایل بهار خوب‌تر می‌شود.

او حتی درباره مقدار درآمد تقریبی به نسبت فعالیت‌های مختلف خود نمی‌دانست؛ چقدر از فروش، چقدر از ترمیم و چقدر از پاک‌کاری بایسکل.

تحلیل سنتی دیتای کاروبار

فرض کنید بایسکل‌کار مذکور تصمیم بگیرد دیتای کاروبار خود را (حتی‌الامکان) به صورت کامل ثبت و ذخیره کند.

دیتای فروش، دیتای مشتریان، دیتای فعالیت‌های مرتبط با تعمیر کاری و همچنان دیتای پاک‌کاری بایسکل‌ها.

بعد از یک انتروال زمانی، یک ماه، سه ماه، شش ماه و یک سال، دیتای مذکور را تجزیه‌وتحلیل کند و با توجه به نتیجه‌ی آن، کاوربار خود متحول سازد.

این کار با آنکه ارزش زیادی برای رونق و پیشرفت آن کاروبار دارد؛ ولی، منابع، انرژی و زمانی زیادی را در بر خواهد گرفت.

راه‌حل سریع‌تر و بهینه‌تر، استفاده از ابزارهای دیجیتلی مرتبط است؛ سرویس‌ها و ابزارهای هوش کاروبار.

سرویس‌های هوش کاروبار

فرض قبلی خود را ادامه دهید با این تفاوت که این بار بایسکل‌کار مذکور از یک سرویس دیجیتلی مختص این کار استفاده کند.

مثلاً او تصمیم می‌گیرد برای ثبت و ذخیره‌سازی دیتای مذکور از موبایل خود، برای ذخیره‌سازی از Exce و برای مدل‌سازی و مصورسازی (Visualization) از Power BI.

با این توضیح، بایسکل‌کار مذکور از ابزار و راه‌حل «هوش کاروبار» در تصمیم‌گیری جهت بهبود و تحول کاروبار خود استفاده کرده است.

چهار مرحله هوش کاروبار

در هوش کاروبار چهار مرحله اساسی وجود دارند؛ جمع‌آوری و تغییر شکل دیتا، تحلیل دیتا و کشف ترندها، مصورسازی (Visualize) دتیا و اقدامات عملی جهت بهبود تصمیم‌گیری.


کمنت‌ها / دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *